Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur ofta och när ska jag besikta min bil eller lätta lastbil?

För lätta personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på max 3 500 kg (med vissa undantag fordon som används för yrkestrafik, uthyrning eller utryckningsfordon) gäller:

  • Första gången senast 36 månader efter att fordonet togs i trafik för första gången
  • Andra gången 24 månader efter den första besiktningen
  • Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Om du är osäker på när ditt fordon ska besiktas kan du enkelt se det här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice