Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur ofta och när ska jag besikta min motorcykel, husvagn eller lätta släp?

Besiktningskraven för motorcyklar, husvagnar och lätta släp är utformade för att säkerställa att dessa fordon alltid är i ett trafiksäkert skick. För dessa fordonstyper gäller följande besiktningsintervaller:

Motorcyklar (MC)

Din motorcykel ska först genomgå besiktning fyra år efter det att den först togs i bruk, det vill säga från och med den månad då den först registrerades. Efter den första besiktningen ska motorcykeln sedan besiktigas vartannat år, det vill säga med 24 månaders intervall.

Husvagnar och lätta släp

Precis som med motorcyklar, ska din husvagn eller ditt lätta släp först besiktigas fyra år efter det att de togs i bruk. Efter den första besiktningen gäller en besiktningsfrekvens på var 24:e månad.

 

Det är viktigt att notera att dessa tidsramar är minimikrav. Du bör alltid vara uppmärksam på ditt fordon och överväga en extra kontroll om du märker något ovanligt eller om fordonet har varit inaktivt under en längre tid.

Att följa dessa besiktningsintervaller är avgörande för både din säkerhet och andra trafikanters säkerhet. Regelbunden besiktning bidrar till att upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsproblem innan de leder till allvarligare konsekvenser. Dessutom hjälper det att upprätthålla fordonets värde och försäkringsskydd.

För ytterligare information och för att boka tid för besiktning, besök gärna vår webbplats där du hittar mer detaljerad information om besiktningsperioder och kan boka in din nästa besiktning enkelt och smidigt.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice