Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur ofta och när ska jag besikta mitt tunga fordon?

Tunga fordon (bussar, lastbilar och släpvagnar, som har en totalvikt på mer än 3,5 ton) har strikta regler när det gäller besiktning för att säkerställa att de är säkra att använda på vägarna.

Huvudregeln är att dessa fordon ska genomgå en kontrollbesiktning senast 12 månader efter det att de togs i bruk första gången. Efter den inledande besiktningen måste fordonet sedan besiktigas årligen, inom 12 månader från den senaste godkända besiktningen.

Det är viktigt att notera att besiktningskraven kan variera beroende på fordonets specifika användning och karaktäristika. Till exempel, fordon som används i särskilt krävande förhållanden eller som transporterar farligt gods kan behöva genomgå fler frekventa kontroller.

Regelbunden besiktning av tunga fordon är avgörande av flera skäl:

 • Säkerhet: För att säkerställa att fordonet är säkert att köra och inte utgör en risk för föraren eller andra trafikanter.
 • Miljöhänsyn: Att kontrollera att fordonet uppfyller miljöstandarder och inte bidrar onödigt mycket till luftföroreningar.
 • Ekonomi: Ett välunderhållet fordon är ofta mer bränsleeffektivt och har lägre driftskostnader.
 • Följa lagstiftningen: Att undvika böter och rättsliga konsekvenser som kan uppstå vid försummelse av besiktningskraven.

För mer detaljerad information om besiktningsperioder och specifika krav för ditt tunga fordon: Besiktningsregler för tunga fordon.

Vi hjälper dig:

 • Staffan Kundtjänst
 • Mats Kundtjänst
 • Maria Kundtjänst
 • Tamara Kundtjänst
 • Valon Kundtjänst
 • Sofia Marknad
 • Opus Kundtjänst Kundservice