Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När blir fordon besiktningsbefriade?

Fordon som är 50 år eller äldre (oavsett totalvikt och som inte används i yrkestrafik) samt motorcyklar som är 40 år eller äldre, är besiktningsbefriade från den 20 maj 2018. För att fordonet automatiskt ska bli besiktningsbefriat gäller att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden. För fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon finns undantag, dessa ska besiktas varje år.

Mer information om besiktningsbefriade fordon.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice