Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När ska bakgavellyft eller fordonskran besiktas?

Fordonskranar och bakgavellyftar som används i arbete ska besiktigas regelbundet. Kranar ska besiktas var 12:e månad och bakgavellyftar besiktas var 24:e månad.

Mer information om besiktningsperioder och vilka stationer som kan utföra besiktningarna hittar du här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice