Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad gäller om jag besiktar efter besiktningsperioden?

Om ditt fordon inte är besiktigat innan sista dagen av besiktningsperioden inträder ett automatiskt körförbud. Det innebär att fordonet inte längre är lagligt att använda i trafik.

Dock finns det ett undantag som tillåter att fordonet körs direkt till en besiktningsstation för besiktning, men det måste vara kortast möjliga väg dit. Det är viktigt att notera att om du kör fordonet till besiktningen under körförbudet, ska du inte göra några mellanstop eller avvika från den direkta vägen.

Om ditt fordon inte godkänns vid besiktningen, kommer körförbudet att kvarstå tills de nödvändiga reparationerna är gjorda och fordonet godkänns vid en efterkontroll.

Det är också viktigt att vara medveten om att försäkringsbolag kan ha olika regler om försäkringsskydd under tiden fordonet är under körförbud, så det är rekommenderat att kontrollera med ditt försäkringsbolag för att förstå vad som gäller i ditt specifika fall.

För att undvika situationer där du måste köra under körförbud, är det klokt att hålla koll på ditt fordons besiktningsperiod och planera in besiktningen i god tid innan sista datum. Du kan även anmäla dig till tjänster som skickar påminnelser om när det är dags för nästa besiktning, vi rekommenderar dig att testa Opus-appen.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice