Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad gäller om jag besiktar innan sista besiktningsdatumet?

Om du väljer att besiktiga ditt fordon innan sista besiktningsdatumet, är det viktigt att förstå hur detta påverkar ditt fordon och dess kommande besiktningsperiod. Här är de viktigaste punkterna att känna till:

  • Flexibilitet i besiktningsperiod: Besiktningsperioden baseras på den månad då senast utförda besiktning genomfördes. Detta innebär att du har flexibiliteten att boka din besiktning när som helst under denna period. Om du till exempel besiktar ditt fordon i mars, och den senaste besiktningen var i juli, kommer nästa besiktningsperiod fortfarande att baseras på juli.
  • Fördelar med tidig besiktning: Att besikta ditt fordon tidigare i besiktningsperioden kan ge dig extra tid att åtgärda eventuella brister som upptäcks under besiktningen. Detta minskar risken att hamna i en situation där fordonet inte är godkänt och du behöver göra en efterkontroll precis innan sista giltighetsdatum.
  • Ingen påverkan på nästa besiktningsperiod: Att besikta tidigt påverkar inte nästa besiktningsperiod. Din nästa besiktningsperiod kommer fortfarande att starta utifrån det datum då den senaste besiktningen utfördes.

Det är alltid en bra idé att hålla koll på ditt fordon och dess skick. Om du är osäker på när ditt fordon behöver besiktigas nästa gång eller om du vill planera in en tidigare besiktning, är du välkommen att besöka vår webbplats för mer information och för att boka en tid för besiktning.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice