Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad gäller vid körförbud?

Vid ett körförbud är det strikt reglerat hur och när du får använda ditt fordon. Här är de viktigaste punkterna att tänka på:

 • Körning till besiktningsstation eller verkstad: Om ditt fordon har ett körförbud, får du endast köra det kortast lämpliga väg till en besiktningsstation eller en verkstad för reparation. Det är viktigt att du inte använder fordonet för något annat ändamål under körförbudet.
 • Kontakt med försäkringsbolaget: Det är rekommenderat att kontakta ditt försäkringsbolag om du behöver köra fordonet under körförbudet, då olika försäkringsbolag kan ha olika regler för sådana situationer.
 • Besiktningsresultat och körförbud: När besiktningen är klar får du ett protokoll med resultatet, vilket kan vara godkänt, underkänt, körförbud eller krav på annan typ av besiktning. Vid ett körförbud måste du antingen flytta fordonet med hjälp av bärgningsbil eller, om det är tillåtet, köra det direkt till en verkstad eller besiktningsstation.
 • Överklagande av körförbud: Du har möjlighet att överklaga ett körförbud hos Transportstyrelsen om du anser att det inte är berättigat.
 • Efterkontroll vid underkännande: Om fordonet underkänns vid besiktningen, med eller utan krav på ombesiktning, är det viktigt att snabbt åtgärda felen. För personbilar kan du göra en efterkontroll utan tidsbokning på våra stationer, men tänk på att villkor och öppettider kan variera mellan olika stationer.
 • Besiktningshistorik och protokoll: Om du behöver en kopia av ditt besiktningsprotokoll eller vill se fordonets fullständiga besiktningshistorik för de senaste tre åren, kan du kontakta vår kundtjänst via vår webbplats. Protokollskopior kan endast beställas för besiktningar utförda hos Opus Bilprovning.
 • Rabatt vid ombesiktning: Om du behöver göra en ombesiktning och väntar längre än 20 minuter, erbjuder vi 50% rabatt på avgiften.

För mer detaljerad information om vad som gäller vid körförbud och för att förstå ditt besiktningsprotokoll bättre, besök gärna: Information om körförbud.

Att förstå och följa reglerna vid körförbud är avgörande för att undvika ytterligare juridiska problem och för att säkerställa att ditt fordon är säkert att använda på vägarna.

Vi hjälper dig:

 • Staffan Kundtjänst
 • Mats Kundtjänst
 • Maria Kundtjänst
 • Tamara Kundtjänst
 • Valon Kundtjänst
 • Sofia Marknad
 • Opus Kundtjänst Kundservice