Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vilka besiktningsregler gäller för A-traktorer?

Sen några år tillbaka är det krav på kontrollbesiktning för a-traktorer. Första besiktningen sker när fordonet är 48 månader. Därefter ska kontrollbesiktningen utföras senast var 24:e månad. Läs mer om besiktningsreglerna>>

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice