Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vilka besiktningsregler gäller för fyrhjulingar (traktor-b)?

Numer är det krav på kontrollbesiktning för fyrhjulingar som är klassade som traktor-b. När fordonet är 48 månader ska första kontrollbesiktningen senast utföras. Därefter görs kontrollbesiktningen senast var 24:e månad. Läs mer om besiktningsreglerna>>

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice