Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Jag har bokat och förbetalt en tid, men väljer drop-in istället. Vad behöver jag tänka på?

Om du åker på drive-in på någon av Opus stationer avbokas den bokade och förbetalda tiden automatiskt när besiktningen blivit utförd.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice