Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kan jag betala på stationen?

Våra stationer är kontantfria men det går bra att betala din besiktning med kort på stationen vid besiktningstillfället. Här hittar du uppgift på vilka kort vi tar på våra stationer.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice