Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kan man betala med kontanter?

Alla våra besiktningsstationer är kontantfria. Du kan betala din besiktning i förskott med någon av Klarnas betalningslösningar eller med kort på stationen vid besiktningstillfället. Mer information om vilka kort vi tar på våra stationer hittar du här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice