Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad kostar det att besikta övriga fordon?

Vi tillämpar en marknadsanpassad prissättning, vilket innebär att priset på en kontrollbesiktning kan variera mellan olika stationer, dag samt tid på dygnet. Du får upp aktuellt pris i vår bokning när du väljer station och tid.

Vårt lägsta pris för respektive fordon hittar du här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice