Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vilket pris gäller för en kontrollbesiktning av personbil?

Vi tillämpar en marknadsanpassad prissättning, vilket innebär att priset på en kontrollbesiktning kan variera mellan olika stationer, dag samt tid på dygnet. Du får upp aktuellt pris i vår bokning när du väljer station och tid.

Vårt lägsta pris för respektive fordon hittar du här.

När det gäller priser för registreringsbesiktning är du välkommen att kontakta oss på telefon 0775-500 300, så hjälper vi dig med en prisuppgift.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice