Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur bekräftar jag en föreslagen tid?

Du kan enkelt bekräfta en föreslagen tid via vår bokning på hemsidan eller i appen. Det går även att bekräfta den föreslagna tiden genom att betala med det bifogade inbetalningskort eller genom att kontaka vår kundtjänst på telefon: 0775-500 300.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice