Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur bokar jag tid för fukttest?

Vi gör fukttest på över 40 stationer från Kiruna i norr till Malmö i söder. I vår lista över de stationer som utför fukttest hittar du även kontaktuppgifter för bokning.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice