Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När behöver jag senast av-eller omboka min tid?

Avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid, ombokning kan göras inom 24 timmar. Tänk bara på att ombokning måste ske innan den bokade tiden har påbörjats, annars räknas det som en missad tid och du blir då debiterad. Mer om våra villkor för bokning hittar du här.


Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice