Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad händer om jag inte kan komma på min föreslagna tid?

Har du fått en inbjudan till besiktning av oss och väljer att inte bekräfta den föreslagna tiden så avbokas tiden automatiskt.

Har du däremot bekräftat tiden genom att betala in besiktningsavgiften har tiden bokats, då behöver du avboka eller omboka din tid om du inte kan komma.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice