Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kan jag få min inbjudan (kallelse) via mejl eller SMS?

Du har möjlighet att få ut din inbjudan via e-post, detta registrerar du enkelt via ”Mina sidor” på vår hemsida.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice