Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Varför har jag fått inbjudan till en station som ligger längre bort än min närmaste station?

När du får en inbjudan med föreslagen tid baserar vi stationsvalet efter den senaste besiktningen. Skulle du få en inbjudan till en annan stationen än önskad, kan du givetvis boka om den föreslagna tiden till en tid och station som passar dig, det gör du enkelt via vår hemsida eller app, dygnet runt. Vill du har hjälp med tidsbokning, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0775-500 300.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice