Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kan jag ha lastat fordon under besiktningen?

Lätta fordon kan ha last vid besiktningstillfället under förutsättning att lasten inte är i vägen vid besiktningen, är väldigt hög eller sticker ut väldigt mycket. I så fall är det alltid bra att kontrollera med den aktuella stationen. Eventuell last är inte heller som Opus Bilprovning tar ansvar för på besiktningen så tänk på att den sitter fast ordentligt.

Tunga fordon ska vara olastade.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice