Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Måste bilbarnstolen tas bort vid en besiktning?

Nej, det behöver du inte, bilbarnstolen kan vara kvar vid besiktningen. En bilbarnstol påverkar inte de kontroller som utförs under besiktningen.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice