Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Jag har tappat bort bilens varningstriangel, måste den finans med vid besiktningen?

Varningstriangeln måste finnas med vid kontrollbesiktningen. Saknas varningstriangeln blir det en anmärkning som måste åtgärdas.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice