Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kontrollerar ni vindrutetorkare och spolarvätskan vid besiktningen?

När du kommer till oss på en kontrollbesiktning behöver vi testa vindrutetorkarna och spolare. Viktigt är därför att det finns spolarvätska i bilen. Vi tittar så att spolaren fungerar och att torkarna gör rent ordentligt. Detta för att du ska köra säkert ute på vägarna. Om detta inte fungerar blir de en anmärkning som måste åtgärdas.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice