Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Måste all belysning på bilen fungera?

På kontrollbesiktningen kontrollerar vi att all belysning på bilen fungerar. Skulle någon av lamporna inte fungera blir det en anmärkning som måste åtgärdas.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice