Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Tutan fungerar inte, vad gäller?

Under besiktningen kontrollerar vi att tutan (signalanordningen) fungerar. Skulle den inte fungera blir det en anmärkning som måste åtgärdas.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice