Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad mäts vid en avgaskontroll?

Utsläppskontrollen på bensinmotordrivna bilar i samband med en besiktning sker genom att vi mäter koloxid (CO)- och kolväten (HC)-halten vid tomgång samt CO-halt och lambdavärde vid förhöjd tomgång.

Lambdavärde
Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning). Det finns speciella motorkonstruktioner som under vissa förhållanden arbetar med luftöverskott, det vill säga med lambdavärden betydligt över 1,0.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice