Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur får jag jobb på Opus?

Opus Bilprovning är en öppen och kreativ arbetsplats där allas kunskaper och erfarenheter värdesätts. Vi värnar den etniska och kulturella mångfalden, en jämn könsfördelning och en varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.

Gå vidare och se lediga tjänser.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice