Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur kan jag ankomstregistrera mig?

Du kan ankomstregistrera dig genom SMS, via vår ankomstterminal eller genom att prata med personalen på plats på stationen, när det blir din tur kommer ditt registreringsnummer visas på skylten.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice