Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur lång tid tar en bilbesiktning?

En besiktning av personbil tar cirka 20 minuter.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice