Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad gäller om jag monterat eller tagit bort en dragkrok?

Sedan den 1 september 2013 behöver man inte göra en registreringsbesiktning om man monterar ett EU-godkänt drag på en EU-godkänd lätt personbil eller lätt lastbil. Detta under förutsättning att draget är typgodkänd, avsett för fordonet, monterat på ett fackmannamässigt sätt samt att det finns uppgifter om bilens maximala släpvagnsvikt (kontrollera gärna uppgiften på ditt registreringsbevis).

När det gäller icke EU-godkända fordon eller andra fordonsslag gäller fortfarande att man behöver göra en registreringsbesiktning vid montering av drag.

Om du tar bort ett drag behöver du inte göra en registreringsbesiktning om inte draget är registrerat, vilket du kan kontrollera på ditt registreringsbevis. Finns det däremot en uppgift om kopplingsanordning i registreringsbeviset behöver bilen registreringsbesiktigas.

Har du några frågor eller funderingar kring om registreringsbesiktning av drag är du välkommen att kontakta på telefon 0775-500 300 eller via formuläret som finns på vår hemsida.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice