Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad kostar en registreringsbesiktning?

Vill du ha en prisuppgift för en registreringsbesiktning är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0775-500 300. Avdelningen för registreringsbesiktningen har öppet måndag-torsdag 08:00-18:00 samt fredag 08:00-17:00.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice