Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Behöver man kontrollbesikta ett importerat fordon efter registreringsbesiktning?

Om du gjort importerat ett fordon eller gjort en ändring på ett fordon kan du komma att behöva göra både en registreringsbesiktning samt en kontrollbesiktning på fordonet. En registreringsbesiktning går inte att tillgodoräkna som en kontrollbesiktning.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice