Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur kontrollerar jag fordonets identitet vid import?

Identitetsmärkningen finns normalt instansat i fordonets chassi och på en särskild tillverkarskylt. Identitetsmärkningen bör kontrolleras mot den utländska registreringsbeviset och det är viktigt att alla tecken i identitetsmärkningen stämmer överens med den i registreringsbeviset.

Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på vid en import av fordon.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice