Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur vet jag om fordonet har ändrats från tidigare godkänt utförande?

Du kan se registrerade uppgifter om ditt fordon i registreringsbeviset eller hos Transportstyrelsen.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice