Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När får jag köra ett importerat fordon?

Du får köra fordonet i högst en vecka från det att fordonet fördes in i landet, under förutsättning att fordonet har en giltig utländsk registrering samt en utländsk trafikförsäkring. För att köra fordonet därefter krävs en tillfällig registrering av fordonet.

Ett undantag är den dag du ska utföra en registreringsbesiktning, då du får köra kortast lämpliga väg till och från besiktningen under förutsättningen att du har ett "Bevis om avtalad tid" samt en giltig trafikförsäkring.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice