Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När ska jag besikta bilen?

De nya besiktningsreglerna som infördes 2018 innebar en betydande förändring i hur besiktningsperioder hanteras för lätta personbilar och lätta lastbilar.

Dessa regler fokuserar på ett senaste besiktningsdatum istället för fasta besiktningsperioder. För lätta personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på max 3 500 kg (exklusive fordon som används för yrkestrafik, uthyrning eller utryckningsfordon) gäller följande schema:

  • Första besiktningen: Senast 36 månader efter det att fordonet togs i trafik för första gången. Detta ger dig tre år från det att fordonet först registrerades innan det behöver genomgå sin första kontrollbesiktning.
  • Andra besiktningen: Denna ska ske senast 24 månader efter den första besiktningen. Det innebär att du har ytterligare två år efter den första besiktningen innan nästa kontroll är nödvändig.
  • Efterföljande besiktningar: Efter den andra besiktningen ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående godkända kontrollbesiktning.

Det är viktigt att notera att dessa tidsramar är maximala intervaller. Du kan välja att besiktiga ditt fordon tidigare än dessa gränser om du önskar.

För att hålla koll på när det är dags att besikta ditt fordon, rekommenderar vi att du använder Opus-appen eller söker upp din bil i vårt bokningssystem.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice