Besikta bilen hos Opus Bilprovning
4 Nov 2015 Opus Bilprovning i samarbete med Fordonskontroll

Opus Bilprovning i samarbete med Fordonskontroll

​Opus Bilprovning och Fordonskontroll har nu tecknat avtal för att kunna ge företag, kommuner och landsting en enklare fordonsadministration för kontrollbesiktning.

Samarbetet kommer ge både små och stora företag som har allt ifrån ett fåtal till flera hundra fordon en bättre översikt över företagets bokade besiktningstider hos Opus Bilprovning.

”Vi söker hela tiden nya vägar för att underlätta och förenkla hanteringen av fordonsbesiktning för våra kunder och det här känns som ett stort steg i rätt riktning. I samarbetet med Fordonskontroll kompletterar vi upp en riktigt bra befintlig produkt hos Fordonskontroll med att integrera Opus Bilprovnings bokning. Då vi vet att de flesta företagskunder vill ha en helhetslösning som är både enkel och flexibel så är det här helt rätt väg”, säger Stefan Landfors, Key Account Manager på Opus Bilprovning.

Fordonskontroll erbjuder fordonsadministration för företag, kommuner och landsting som har ett behov att hantera kontrollbesiktningar, service, felrapporter, fordonsuppgifter, drivmedel, kostnader och GPS-positioner på ett enkelt sätt.

Fordonskontroll är helt webbaserat och är idag integrerat med ett tiotal olika tjänster/företag där Vägtrafikregistret är ett och Opus Bilprovning det senaste.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.