Besikta bilen hos Opus Bilprovning
14 Juni 2019 Nya besiktningsregler för gasdrivna bilar

Nya besiktningsregler för gasdrivna bilar

Viktig information till dig med gasdrivet fordon (metangas, biogas, naturgas) inför kontrollbesiktning.

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas så kan heller inte en kontroll av hela gassystemets täthet utföras och fordonet underkänns med krav på ny kontrollbesiktning.

Två alternativ vid besiktning

  1. Frilagda tankar
    Vid en kontrollbesiktning måste alla gastankar (inklusive ledningar) vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet. Det innebär att alla inspektionsluckor, skyddsplast och övriga detaljer som skymmer synligheten av gassystemet måste demonteras innan en kontrollbesiktning kan utföras.
  2. Gasintyg
    Om inte bränsletankarna är frilagda vid besiktning krävs ett gasintyg, som vid besiktningstillfället inte får vara äldre än 15 månader.
    Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.
    Intyget kan omfatta endast gastank/gastankar eller hela bränslesystemet för gas.
    OBS! För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 1 september 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som har verifierats av oss (besiktningsföretag).
    En lista på verifierade verkstäder kommer att finnas tillgänglig på den här sidan från och med den 1 augusti 2019.
    Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl, telefon eller genom att besöka någon av våra besiktningsstationer.

Information till verkstäder
I bifogat informationsblad finns viktig information till verkstäder som utfärdar intyg på kontrollerade bränslesystem för fordon drivna med metangas, biogas, naturgas.

Har du en verkstad och vill synas på listan för verifierade verkstäder?
Kontakta oss på mejl, telefon eller genom att besöka någon av våra Opus-stationer.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.