Besikta bilen hos Opus Bilprovning
5 Sept 2019 Varning för vilt

Varning för vilt

September är här och nu börjar också brunstperioden för ett flertal vilda djur i våra skogar. Det betyder att de rör sig över större områden och oftare korsar våra vägar, något som ger upphov till många olyckor.

Redan nu i september har olycksstatistiken nått upp till ca 37 000 rapporterade viltolyckor, framför allt med rådjur, vildsvin och älg (statistik från Nationella Viltolycksrådet). Därtill kommer säkert ett visst mörkertal, bland annat då vissa trafikanter inte vet hur man bör gå tillväga om man är med om en viltolycka, eller för att de inte vet vilka djur man är skyldig att rapportera in olyckor med.

Förebyggande åtgärder
Trafikverket arbetar hårt med att förbättra skyddsbarriärerna kring våra vägar och järnvägar, främst i form av utökade viltstängsel. Det har även genomförts experiment med så kallade viltbroar, där man skapar en säker passage för djur över vägar. Att ge djuren möjlighet att säkert förflytta sig som de önskar kan vara minst lika effektivt som att begränsa deras framkomst.

Men Sverige är ett stort land och det går inte att stängsla in varenda småväg, så vi människor måste dra vårt strå till stacken och vara uppmärksamma och försiktiga när vi kör. Djuren har lika stor rätt att röra sig i landskapet som vi har.

Så bör du handla om ett djur korsar vägen
Det är framför allt i gryning och skymning som djur förflyttar sig över större områden och korsar vägar. Det gör det lite extra knepigt för oss människor då de kan vara mycket svåra att upptäcka när de kommer ut från ett mörkt skogsparti helt plötsligt.

Om ett mindre djur korsar vägen framför dig bör du försöka bromsa, men väj inte åt sidan i onödan. Många svåra olyckor sker på grund av förare som har försökt väja ner i diket eller kommit över i fel körfält när de har försökt undvika att köra på ett djur. Det är endast om du riskerar att krocka med större kronvilt som du bör överväga att väja för att minska risken för skador. En stor älg eller kronhjort som körs på riskerar att falla rakt in genom framrutan. I övriga fall är det viktigare att du behåller din bil på vägen.

Så gör du om du råkar ut för en viltolycka
Om olyckan skulle vara framme bör du alltid stanna för att placera ut en varningstriangel samt ringa 112 och rapportera att du har krockat med ett djur, även om djuret har sprungit vidare. Det händer ofta att ett djur råkar i chock och springer in i skogen, trots att de är svårt skadade. Det är viktigt att viltskyddet får information för att kunna komma ut och lokalisera djuret för att snabbt kunna avsluta dess lidande eller ge det vård.

För följande djur är det lagkrav på att rapportera olyckor: björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Rapporterar gör du genom att ringa 112. Det är även bra att ringa in och rapportera en olycka om du skulle köra på någons husdjur.

Ange platsen där olyckan har skett så noga som möjligt. Vår app har en funktion för att direkt ta fram koordinater och ange dessa om du råkar ut för en olycka. Appen innehåller även andra värdefulla tips kring hur du bör förhålla dig.

Ett annat tips från oss på Opus Bilprovning är att du kommer in och hämtar en så kallad viltremsa som du kan ha i bilen Viltremsorna finns på alla våra stationer och är helt gratis. Med dessa kan du markera ut olycksstället så att viltskyddet snabbt kan lokalisera platsen.

Ta det försiktigt på vägarna och var uppmärksam när du kör.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.