11 Mars 2020 Aktuell information med anledning av Corona-viruset

Aktuell information med anledning av Corona-viruset

Ombokning möjlig utan risk för högre pris

Opusflaggor

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset i Sverige vill vi värna om alla våra kunder och vidtar därför olika försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridningen.

Välkommen – men utan handslag

Vi avstår i nuläget att handhälsa när du kommer till oss för besiktning. Men du ska känna dig lika välkommen för det!

Kom gärna själv

Var snäll och minimera antalet personer som är med vid besiktningstillfället. Kom gärna ensam om du har möjlighet.

Provkörning

I vanliga fall låter vi gärna kunder följa med under provkörningen, men under rådande omständigheter gör vi inte det.

God ventilation

Personalen håller sidorutor och ventilation öppna på fordonet under besiktningen.

God hygien

Alla besiktningstekniker och övrig personal är ålagda att tvätta händerna på ett korrekt sätt inför och efter varje besiktningstillfälle samt att i övrigt upprätthålla god hygien.

Utomhus

Vi ser gärna att du väntar utomhus under tiden vi besiktar ditt fordon.

Omboka utan extra kostnad

Om du känner osäkerhet eller sjuksymtom kan du omboka din tid utan att riskera ett högre pris.
Om du vid ombokningen skulle få ett högre pris än det ursprungliga, ta då i samband med besiktningen med en kopia eller foto på din tidigare bokningsbekräftelse. Vi kommer då att justera priset.

Är din bokning förbetald, kontakta vår kundtjänst för återbetalning av mellanskillnaden, tel 0775-500 300.

Här kan du boka om din tid

Frågor – ring vår kundtjänst

Är du osäker över något eller vill ställa frågor kring din besiktning, tveka inte att kontakta vår kundtjänst, tel 0775-500 300.

Opus Bilprovning följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kring Corona-viruset kontinuerligt och agerar utefter dessa.


Länk till Folkhälsomyndigheten.

Länk till Krisinformation.se.


Inbjudan till besiktning hos Opus

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Ange ditt reg.nr och dina kontaktuppgifter så påminner vi dig.