Besikta bilen hos Opus Bilprovning
27 Aug 2021 Se upp för vilt på vägen!

Se upp för vilt på vägen!

Viltolyckorna ökar

viltolyckor

Det sker tiotusentals viltolyckor på de svenska vägarna varje år. De senaste åren har viltolyckorna ökat och trenden ser ut att hålla i sig.

Nu är det läge att vara extra uppmärksam på vägarna. Den här tiden på året ökar risken för viltolyckor.

Sett över året är risken för viltolyckor som störst under maj-juni och september-oktober då flertalet vilda djur har sin brunstperiod. Djuren är extra aktiva, rör sig över större områden och korsar oftare vägar. Även jaktsäsongen påverkar och sätter djuren i rörelse. Faran för kollisioner ökar.

Gryning och skymning

Risken för att råka ut för en viltolycka är som störst vid gryning och skymning. Det är då djuren rör sig för att leta efter mat. Du bör vara extra uppmärksam vid skogsområden i närheten av vattendrag, kalhyggen, skogskanter nära vägen samt där viltstängsel börjar och slutar.

När det börjar mörkna kan det vara väldigt svårt att upptäcka djur som kommer utspringandes ur skogen. Anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp.

Väj endast för kronvilt

Springer en älg eller kronhjort ut på vägen kan det gå riktigt illa. Djuren är tunga och vid en kollision kastas kroppen mot och in genom vindrutan. För att minska skaderisken ska du alltid väja och försöka svänga snabbt mot bakkroppen.

Möter du ett rådjur, vildsvin eller grävling ska du i första hand bromsa. De är lägre än bilens motorhuv och riskerar därför inte på samma sätt att orsaka dödsolyckor.

Det sker snarare fler svåra olyckor på grund okontrollerade väjningsförsök. Det ökar risken att du kör ner i diket eller hamnar på fel vägbana, vilket gör att du riskerar en frontalkrock med andra trafikanter.

Rapportera alltid viltolyckor

Om olyckan är framme och du råkar ut för en viltolycka ska du alltid stanna och placera ut en varningstriangel. Ring 112 och rapportera in olyckan så snabbt som möjligt.

Det är lagkrav på att rapportera viltolycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår.

Kom ihåg att du måste rapportera in olyckan, även om djuret springer vidare. Det händer ofta att djur råkar i chock och springer vidare in i skogen, trots att de är svårt skadade. Det är viktigt att viltskyddet får information för att kunna lokalisera djuret och ge vård alternativt avsluta dess lidande.

Opus Bilprovning-appen hjälper dig vid olyckor

Opus Bilprovnings app hjälper dig att rapportera in viltolyckor och andra trafikolyckor. I vår app väljer du funktionen “Säkerhet på vägen” där du hittar instruktioner kring vad du bör göra vid en olycka. Appen har också en funktion för direktrapportering till SOS Alarm samt en funktion som söker fram din position. Den hjälper dig att ange rätt GPS-koordinater till larmcentralen.

Markera ut platsen

Vid en viltolycka ska man också markera ut platsen med en så kallad viltremsa så att viltskyddet hittar rätt och kan ta hand om det döda djuret alternativt påbörja sökning. På alla våra Opus Bilprovning-stationer kan du hämta viltremsor gratis.

Så vårt tips till dig innan du ger dig ut på vägarna är: Håll uppsikt längst vägkanterna, anpassa ditt körsätt och scanna av omgivningarna. Det är också bra om du planera din resa i förväg och tar reda på var viltolyckor brukar ske.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.

Välkommen på besiktning hos Opus Bilprovning

Välkommen till Opus

Vi vill att det ska vara smidigt att besikta bilen hos oss. Allt från bokning, besiktning till en eventuell efterkontroll.