Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad behöver jag ta med till kontrollbesiktningen?

Du behöver inte ha med några papper eller handlingar till besiktningen, all information om fordonet har teknikern tillgång till i sin handdator.

Om bilen har avtagbar dragkrok, tänk på att ta med dig dragkroken samt eventuell nyckel till besiktningen.

Har du ett gasdrivet fordon behöver du antingen ha frilagda tankar eller ett intyg, du kan hittar mer information om reglerna samt verifierade verkstäder här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice