Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad gäller inför besiktning av gasfordon?

Det finns två alternativ för besiktning av gasfordon där antingen fordonet behöver ha frilagda tankar eller ett gasintyg. Vill du ha mer information om regler samt verifierade verkstäder kan du läsa mer här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice