Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vilket mönsterdjup måste bilens däck ha?

På besiktningen kontrollerar vi att bilens mönsterdjup är minst 1,6 mm oavsett säsong. Ta del av viktig information om däck och vilka regler som gäller ute på vägarna. Däckskola>>

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice