Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad är Opus E-test?

E-test är en elektronisk kontroll av bilens elektroniksystem, där eventuella felkoder från styrenheter och andra elektroniska system avläses. Opus E-test kan genomföras på de flesta fordon av årsmodell 2002 eller nyare och kan bokas separat eller i samband med din ordinarie kontrollbesiktning på 39 Opus-stationer.

Du hittar mer information om vårt E-test här.

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Opus Kundtjänst Kundservice