Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Är det speciella regler vid en besiktning av gasdrivna fordon?

Vi har samlat viktig information till dig med ett gasdrivet fordon (metangas, biogas, naturgas) som är bra att veta inför kontrollbesiktningen. Information och regler>>

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice