Besikta bilen hos Opus Bilprovning
5 April 2019 Fukt i husbilen?

Fukt i husbilen?

Opus Fukttest finns tillgängligt​ på hela 46 av våra stationer, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Husbilar och husvagnar dras ofta med fuktproblem som kan vara svåra att upptäcka. Lämnas de obehandlade kan de orsaka stora skador som döljer sig bakom ytskikten. Det kan inte bara skada ditt fordon utan även ge upphov till allergiska reaktioner. Passa på att regelbundet göra fukttest av din husbil eller husvagn för att slippa otrevliga överraskningar.

Många tillverkare kräver att man gör ett fukttest varje år för att garantin på ditt nya fritidsfordon ska fortsätta gälla. För nuvarande utför vi garantitester åt märkena Solifer och Polar, men vi jobbar på att utöka detta till fler märken. Hör efter med din tillverkare om du är osäker på om Opus Fukttest är godkänt för att din garanti ska gälla.

Vår personal är specialutbildad på fukttest, vi utför alltid testen med kalibrerade instrument och våra besiktningstekniker berättar gärna mer om ditt fordon om du följer med under testet. De låter dig veta om det finns något som skulle kunna ge upphov till senare problem. Ett annat tips från vår sida är att spara protokollen från testerna för att kunna jämföra från år till år.

Opus Fukttest finns nu tillgängligt​ på hela 46 av våra stationer, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Ett ytterligare tips från vår sida är att passa på att göra gasolko​ntroll i samband med fukttestet. En gasolkontroll är viktig för extra säkerhet i din husbil eller husvagn och många campingplatser kräver att du regelbundet utför kontroller av gasolsystemet för att du ska få campa hos dem.

Dags att sälja din husbil eller husvagn?
Med Opus Husbilstest och Opus H​usvagnstest har du bättre chanser att få rätt betalt för ditt fordon. Vi testar din husbil eller husvagn oberoende utifrån aspekterna trafiksäkerhet och miljö. Du får reda på om allt är som det ska med ditt fordon och om det finns något som kan behöva åtgärdas för att du ska kunna sälja det till ett så bra pris som möjligt. Genom att bifoga protokollet i din försäljningsannons eller ta med till en handlare har du goda argument för det pris du begär. Samma kontroller som vid en kontrollbesiktning ingår och du har även möjlighet att få muntlig information om det allmänna skicket.

Opus besiktar alla fordon

Inbjudan till besiktning

Vill du få påminnelse via sms och/eller e-post nästa gång det är dags att besikta ditt fordon? Registrera dig på Mina sidor så påminner vi dig.