Besikta bilen hos Opus Bilprovning
24 Feb 2020 Klimatkompensera din bilkörning

Klimatkompensera din bilkörning

Klimatkompensera din bilkörning hos Opus

Klimatkompensera din bilkörning och bidra till en grönare planet

Att använda bilen är en naturlig och självklar del i mångas liv. Bor man på landet är en bil ett måste men även stadsbor behöver bil ibland. Det är i dag omöjligt att leva i ett modernt samhälle utan att släppa ut koldioxid genom transporter, mat, uppvärmning av boende med mera.

Du vet säkert att miljön far illa av bilkörning, men kanske inte exakt hur mycket koldioxid det gäller. Vi på Opus hjälper dig att räkna ut din bils klimatavtryck. Informationen är kostnadsfri och återfinns i besiktningsprotokollet. Du väljer själv om du vill klimatkompensera för din bilkörning. Ett utsläpp på ca 3 ton kostar ca 520 kr per år. Aktuell prislista hittar du här.

Vi har valt att klimatkompensera i skogsprojekt som även gynnar lokalbefolkningen. Pengarna går bland annat till det unika Nakau programmet, ett skogsbevarande projekt i en ö-region i Stilla havsområdet som är bland de mest sårbara för klimatrelaterade naturkatastrofer.

-Vår insats för att minska fordons klimatpåverkan består av många delar varav det här är ett sätt, där vi ökar kundernas miljömedvetenhet säger Tord Fornander, vice vd på Opus Bilprovning.

Opus Bilprovning klimatkompenserar för en grönare planet

Att agera för miljön är inget nytt för oss på Opus, vi har sedan länge arbetat för att minska konsekvenserna av utsläpp från fordon. Opus Bilprovning jobbar ständigt med att reducera sin totala miljöpåverkan och klimatkompenserar för det som kvarstår i ett flertal bevarande projekt världen över.

-Vi på Opus vill lämna efter oss en planet utan några negativa klimatavtryck. Därför klimatkompenserar vi för hela verksamheten, vilket är unikt. Att vi ger kunderna samma möjlighet att ta ansvar är ett steg i rätt riktning, säger Per Rosén, vd på Opus Bilprovning.

Om du vill veta mer om våra klimatkompensationsprojekt hittar du information här.

Opus klimatkompenserar till 100%

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet

Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten till 100%. I samband med besiktningen kan du klimatkompensera för din årliga bilkörning.